Renoveringen af Jeppe Aakjærs kunstnerhjem: Et kapløb med tiden

Foto: Skive Kommune. En tiltrængt renovering skal sikre Jenle for fremtiden. Projektet er dog ikke uden udfordringer. (Foto: Thomas Køser)

Jeppe Aakjær er et nationalt forfatterklenodie, og Jenle er det eneste sted i verden, som tilbyder et autentisk møde med ham, hans liv og virke. Men Jenles juvel - det gule stuehus, hvorfra Aakjær udlevede størstedelen af sit slagkraftige forfatterskab - er hårdt medtaget af et århundredes vind og vejr. En tiltrængt renovering skal derfor sikre Jenle for fremtiden. Projektet er dog ikke uden udfordringer.

Ved første øjekast var det næppe til at se, at Jenles stuehus havde brug for hjælp. Det tronede som en gylden krone i de velholdte omgivelser, hvor gruset er revet, græsset klippet, træværket malet og stierne ryddet. Mindestuerne lå velbevarede hen med nips, møblement og spor af daglige rutiner. Intet synligt spindelvæv, småt med støv og gulvene nydeligt fejede. Sådan var det i årtier. Det havde Aakjærselskabets frivillige sørget for.

Men ved næste øjekast opdagede man det alligevel: møblerne var slidte, gardinerne lasede. Billederne på væggene svedne, falmede og mumietørre af årtiers sollys. Klyngefluer kriblede på ruderne. Jenles stuehus med sine autentiske mindestuer trængte efterhånden til mere end det, Aakjærselskabets flittige og kærlige hænder kunne klare:

- Renoveringen kom ind i billedet, da Skive Kommune overtog bygningerne på Jenle for 1 ½ år siden. Med overtagelsen fulgte fem millioner kroner fra Staten til at istandsætte stuehuset, siger Bodil Jacobsen, Skive Kommunes projektmedarbejder på Jenle.

- Stuehuset er en kulturhistorisk guldklump. En tidslomme rig på vidnesbyrd om familien Aakjæ. Jenle var deres hjem. De levede og døde her. Men det var samtidig et vigtigt sted for samtale og folkelighed. Folk fra nær og fjern mødtes her, hvor Jeppe Aakjær også skrev mange af sine litterære værker og tog samfundsomvæltende værdikampe, fortæller Bodil Jacobsen.

At sikre en kulturarv

Aakjærselskabet, Danmarks største litteraturselskab med omtrent 1.500 medlemmer, hilste den kommende renovering velkommen. Selskabet er med sine knap 60 frivillige på Jenle en tæt samarbejdspartner for Skive Kommune. Det er ikke mindst deres fortjeneste, at stuehusets førhen så bugnende stuer nu står øde hen.

For i det seneste vinterhalvår har Aakjærselskabets ildsjæle og Skive Kommune nænsomt tømt stuehuset for alt indbo. Tusindvis af bøger, tusindvis af genstande, tusindvis af dokumenter og fotos. Alt er væk. Gemt på et hemmeligt sted. På nær en enkelt bogreol på førstesalen som flyttefolkene lod stå i frygt for, at loftet ville styrte ned, hvis de fjernede den.

Så gik arkitekterne i gang. De rev gulvbrædder op, skrællede tapet af og borede huller i det smuldrende murværk for at stille en endelig diagnose på husets tilstand og sundhed. Konklusionen var nedslående: Konstruktioner og overflader er plaget af skimmel, råd og kritisk fugt. I en sådan grad at de fem millioner som fulgte med fra Staten ikke længere rækker:

- Skive Kommune giver et årligt driftstilskud, men det ville være usædvanligt for en kommune at løfte et så dyrt projekt alene. Derfor er det presserende og afgørende at opnå støtte fra nogle af de fonde, som også er interesserede i at sikre en så vigtig kulturarv, som Jenle er, for eftertiden. Det arbejder vi på lige nu. Men det er et kapløb med tiden, for de fem millioner vi har fra Staten er betinget af, at renoveringen er afsluttet i 2024, siger Bodil Jacobsen.

Skimmel, støv og skadedyr

Det er ikke kun stuehusets mursten, som trænger til en hjælpende hånd. Pakket i 300 flyttekasser er tonsvis af bøger, pyntegenstande, kunstværker, breve, papirer, manuskripter og billeder, som aldrig er grundigt gennemgået, og som kan få betydning for forskning, nye udstillinger og viden om Jeppe Aakjær og hans historiske samtid. En skat som fagfolk indenfor museumsverdenen vurderer, der har stor kulturhistorisk værdi:

- Vores intention med renoveringen er at rekonstruere det historiske interiør og føre stuehusets udtryk tilbage til 1920’erne. Det var den mest skelsættende periode af Jeppe Aakjærs liv og virke og den tid, hvor både Aakjær og hans hustru Nanna stod stærkest. Det var også i 1920’erne, at stuehuset gennemgik den største forandring, siger Bodil Jacobsen:

- Den fremtidige renovering og indretning skal afspejle dette, og vi vil dermed skærpe og styrke fortællingen om Jeppe Aakjær og Nanna.

Men de 93 år som er gået, siden Jeppe Aakjær sank død om en aprildag i Jenles have, har sat tydelige spor. Derfor er bevaring af indboet også en vigtig del af det samlede projekt, og de penge det koster, skal også hentes hjem udefra:

- Der er ingen tvivl om, at stuehusets overflod af indbo har hårdt brug for at blive renset, konserveret og registreret, siger Bodil Jacobsen.

- Hvis det ikke lykkes at skaffe midlerne til at nå i mål med en gennemgribende renovering og en professionel gennemgang af indboet, må vi forholde os til, hvad vi så kan gøre, lyder det.

Et fyrtårn

Alt imens stuehuset står tomt og lukket for gæster, lever håbet for Jenle lige så stærkt som ånden og hånden selvsamme sted. Mange kræfter løfter i flok for, at Jenle også i fremtiden kan stå som et fyrtårn for en af det 20. århundredes vigtigste danske forfattere, og udgøre epicenteret for fortællingen om Aakjærs bedrifter med alskens aktivitet som blandt andet Aakjærs digterrute, skoletjeneste, museum, arbejdsrefugium, mindestuer, Jenlefester, koncerter og fællessang, foredrag og demokratisamtaler:

- Jeppe Aakjær betød ikke blot noget i hans egen samtid. Hans stemme rækker langt ind i vores tid, og de emner som lå ham nært, er stadig væsentlige i dag: demokrati, dannelse, naturbevaring, ligestilling og omhu og omtanke for det samfund, vi alle er en del af. Det afspejler sig i alle de ting, der foregår her på stedet, siger Bodil Jacobsen.

Ét af Aakjærs vigtigste og væsentligste værker er romanen ’Vredens Børn’, der beskriver landarbejdernes kummerlige forhold på gårdene i sidste århundrede. Derudover er ’Rugens Sange’ det mest læste og solgte lyriske værk i Danmark. Jeppe Aakjær var og er en forfatter af national kaliber, og Jenle står som et monument over hans folkelige og samfundsmæssige betydning. I centrum for det hele er det gule stuehus.

Men selvom Jenles hjerte for en stund er berøvet de skatte, det har omfavnet i henved hundrede år, er dets omgivelser stadig et besøg værd. Gæster kan opleve museet, gå en tur langs digterruten og besøge Jeppe Aakjærs gravsted på skovbakken med udsyn til det hjem, hvorfra han tog livtag med samfundets stive normer og ofte gik sejrrigt ud af sine indædte kampe for at ændre tilværelsen til det bedre for dem, som ikke selv besad en stemme.

- Jenle er et anker, hvor samtalen og møder mellem mennesker er en del af værdierne. Her er alle velkommen og kan på én og samme tid opleve enestående natur, lære den spændende Familien Aakjær at kende og opleve et vigtigt stykke Danmarkshistorie, siger Bodil Jacobsen og slutter:

- Lige nu står Jenle ved en skillevej. Og vi håber på at lande dér, hvor også fremtidige generationer fuldt ud kan få glæde af det, vi drømmer om, at Jenle kan og skal være.

OPLEV JENLE OG JEPPE AAKJÆR I SKIVEEGNENS KULTURUGE

• Lørdag den 10. juni kl. 11, Jenle: Jenle åbner for sæsonen.

• Søndag den 11. juni kl. 14, Jenle: ”Limfjordsdigterne”

• Tirsdag den 13. juni kl. 19.30, Jenle: Syng Aakjærs Prosa til live

• Torsdag den 15. kl. 19.30, Jenle: Jazzkoncert med Nordic tunes

• Lørdag den 17. juni kl. 10, Rådhustorvet: Bogens Dag; mød Aakjærselskabet

Kilde: Skive Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.