Trold og trinbræt på dagsordenen i Landsbyudvalget

Foto: Skive Kommune.
dato

Landsbyudvalget i Skive har haft travlt med at planlægge for 2024.

Udvalget har accepteret en invitation fra Klimaudvalget om at deltage i en tværgående arbejdsgruppe om Klimalandsbyer, der skal arbejde med tiltag inden for klima og bæredygtighed. Udvalget har også godkendt en mødeplan for 2024 og behandlet flere ansøgninger til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen.

En af de mest bemærkelsesværdige ansøgninger er fra Hald, der ønsker at bringe en af Thomas Dambos store trætrolde til Nordfjends. Hvis ansøgningen godkendes, vil trolden, der vil have sovepladser i maven, blive placeret i Folkeskoven uden for Hald.

Udvalget har også anbefalet en ansøgning om at genoprette et trinbræt i Rønbjerg, der har været nedlagt siden 1979. Dette vil kunne øge byens bosætningspotentiale markant.

Andre projekter inkluderer oprensning af en sø ved Hjarbæk Fjord, forbedring af udearealer ved Fursundhallen og drøftelse af kommunal mellemfinansiering.


https://skive.dk/nyheder/temu-erhverv-udvikling/trold-og-trinbraet-paa-dagsordenen-i-landsbyudvalget/
Kilde: Skive Kommune